Popularny słownik francusko-polski, polsko-francuski

Popularny słownik francusko-polski, polsko-francuski

Wydawnictwo: Wiedza Powszechna
ISBN: 9788363556235
Dostępność:
brak
cena: 94,50zł111,20zł
Opis
120 000 haseł, wyrażeń, zwrotów i idiomów. Bogata frazeologia, terminy z wielu dziedzin nauki i techniki. Współczesne, żywe słownictwo zaczerpnięte z prasy, radia i telewizji. Szczególny akcent położono na różnorodność przykładów użycia wyrazów hasłowych. Aktualny spis nazw geograficznych i skrótów. W części francusko-polskiej wybrane hasła mają podaną wymowę.