Oblicza geografii 1 podręcznik wieloletni zakres rozszerzony

Oblicza geografii 1 podręcznik wieloletni zakres rozszerzony

Wydawnictwo: NOWA ERA
ISBN: 9788326721632
Dostępność:
brak
cena: 39,60zł44,50zł
Opis

Podręcznik Oblicza geografii 1 zawiera treści z geografii fizycznej ogólnej. Szczególny nacisk położono w nim na kształcenie umiejętności geograficznych zgodnych z wymaganiami podstawy programowej. Samouczki Krok po kroku, lekcja z arkuszem mapy oraz wyjątkowe infografiki ułatwiają naukę kluczowych zagadnień z geografii.Strony Spojrzenie z bliska osadzają omawiane pracesy i ich skutki w konkretnych miejscach na świecie. Z kolei Interakcje. Zamiast repetytorium oraz Testy sprawdzajace pozwalają na kompleksowe powtórzenie materiału i przygotowanie się do sprawdzianów. Interakcje to element, który ułatwia zrozumienie i zapamiętanie skomplikowanych zależności między poszczególnymi sferami Ziemi.. Samouczki Krok po kroku umożliwiają samodzielne opanowanie najtrudniejszych umiejętności matematyczno-geograficznych np. obliczenia skali czy odległości na mapie. W podreczniku oblicza geografii 1 znajdziesz infografiki stanowiące unikalne połączenia ciekawych ilustracji, fotografii oraz opisów. Ułatwiają one zrozumienie najtrudniejszych zjawisk i procesów, m.in z zakresu meterologii, klimatologii, geologii oraz geomorfologii.