A Collection of First World War Poetry

A Collection of First World War Poetry

Wydawnictwo: ELI PUBLISHING
ISBN: 9788853615930
Dostępność:
brak
cena: 26,30zł29,90zł
Opis

Więcej niż w jakimkolwiek innym konflikcie, Wielka Wojna inspirowała pisarzy wszystkich pokoleń i kategorii.

Ta kolekcja odzwierciedla szeroki wybór wierszy pisanych, w języku angielskim, o wojnie oraz jej końcu. (HG Wells, 1914). Kolekcja zawiera wiersze pisane w trakcie lub bezpośrednio po I wojnie światowej. Poeci byli pod wpływem swoich doświadczeń wojennych na wiele różnych sposobów: niektóre podawane w okopach, inni jazdą ambulansem, lotem samolotem, walką na morzu lub pisaniem propagandy dla biur wojennych. Wielu poetów zabitych i rannych w akcji, a większość z nich bardzo młoda.

--------------------------------------------------------------------------------------

More than any other conflict, the Great War inspired writers of all generations and classes.  

This collection reflects the wide variety of poems written, in the English language, about The War that Will End War (H.G. Wells, 1914). The collection contains poetry written during, or immediately after, the First World War. The poets were influenced by their war experiences in many different ways: some served in the trenches, others drove ambulances, flew planes, fought at sea or wrote propaganda for war offices. Many of the poets were killed or wounded in action and most were extremely young.