Polska, rody magnackie oprawa twarda

Polska, rody magnackie oprawa twarda

Wydawnictwo: KLUSZCZYŃSKI
ISBN: 9788374470537
Dostępność:
brak
cena: 42,80zł
Opis

W Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera znajdziemy następujące zdanie: „Stan szlachecki był stanem uprzywilejowanym, panującym, wyłącznie zdolnym do dostojeństw, urzędów i posiadania ziemi, był prawodawcą i sędzią”. Wobec takiej definicji cóż powiedzieć o magnaterii, która stanowiła górną warstwę tegoż szlacheckiego stanu. Udowodnione pradawne pochodzenie, herb, odpowiednio wielki majątek, świetne koligacje, predestynowały przedstawicieli poszczególnych rodów do sprawowania najwyższych urzędów w Rzeczpospolitej i decydowania o sprawach publicznych podstawowej wagi. Najważniejszą „furtką” otwierającą szlachcicowi drogę do stanu magnackiego było zdobycie miejsca w senacie. Wojewodowie, kasztelani, ministrowie automatycznie stawali się lepszymi z lepszych, tworząc bezapelacyjną elitę państwa. I mimo iż te „rządy najlepszych” (tak należy tłumaczyć greckie słowo aristokratía) opierały się, niestety, często na bogactwie, prywacie i umiłowaniu władzy, a nie na cnotach obywatelskich, nie sposób przecenić zasług koronnej czy litewskiej magnaterii zarówno dla budowania tożsamości narodowej, wielowiekowego trwania państwowości polskiej, jak i dla rozwoju wszystkich dziedzin życia w Rzeczpospolitej....