Zasady i warunki

  1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem sklep.bibliotekarium.pl (zwana dalej księgarnią) prowadzona jest przez firmę Bibliotekarium Hurtownia Książek i Księgarnia Tomasz Spiołek z siedzibą w Bydgoszczy 85-825 przy ulicy Wojska Polskiego 23, NIP 9532114329, Regon 381893014, e-mail: sklep.bibliotekarium@gmail.com, telefon: 793718868.
  2. Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów różnych wydawnictw następującymi sposobami: poczta, kurier, a zamówienia składać można poprzez stronę www.sklep.bibliotekarium.pl oraz e-mail podany w pkt. 1.
  3. Ceny podane w księgarni są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
  4. Akceptujemy następujące metody płatności:

Gotówka przy odbiorze

Przedpłata - przelew bankowy, w tytule prosimy wpisać nr zamówienia,

 

nr konta 16 1240 3493 1111 0010 4842 7532Bank Peako S.A. o. Bydgoszcz

 

  1. Zamówienia składać można całą dobę, a czas realizacji dostawy składa się z czasu potrzebnego do skompletowania zamówienia oraz czasu transportu. Dokładamy starań, aby przesyłka dotarła do Klienta w czasie możliwie najkrótszym, który wynosi 2-4 dni robocze od daty nadania. Zamówienia są realizowane zgodnie z ich kolejnością, aż do wyczerpania zapasów. W przypadku kłopotów z realizacją zamówienia klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji, a zamówienie zostanie anulowane. Do każdego zamówienia wystawiona zostanie faktura VAT.
  2. Z uwagi na możliwość występowania błędów przy pracach serwisowych (parametry towaru, ceny, tytuły, zdjęcia, itp.) informacje zawarte na naszej stronie internetowej nie mogą być traktowane jako oferta w świetle Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby prezentowana oferta była jak najpełniejsza i odzwierciedlająca rzeczywistość.
  3. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia towaru. Kupujący powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni) zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktów przed upływem 14 dni, w którym klient poinformował księgarnię o chęci odstąpienia od umowy, na adres: Bibliotekarium Hurtownia Książek i Księgarnia Tomasz Spiołek, ul. Szajnochy 14. Księgarnia gwarantuje zwrot zapłaconych środków klientowi wraz z kosztami transportu, z zastrzeżeniem, dodatkowych kosztów, wynikających z wybrania innego kosztu dostawy niż najtańszy podany przez księgarnię. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy (księgarnia może wstrzymać zwrot środków, do momentu otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego wysłania) przelewem na wskazane konto bankowe (prosimy o jego podanie wraz z numerem zamówienia). Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klient ponosi koszt zwrotu towaru, a także bierze odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.

Koszty transportu:                                                                                                                                                                                                                     

Przy zakupach poniżej 350 zł po dokonaniu przelewu:

Kurier 14,00

Poczt Polska paczka 48 - 13,00zł - paczka

Poczta Polska 9,00zł - list polecony ekonomiczny (tym sposobem można zamawiać 1 książkę); 

Poczta Polska 6,3zł0 - list ekonomiczy (tym sposobem można zamawiać 1 książkę)

Paczkomat Inpost 14,99zł

Przy zakupach poniżej 350zł z wysyłką pobraniową:

Kurier 17,30

Paczkomat Inpost 14,99 zł

Poczta Polska paczka 48 15,70 zł

Przy zakupach powyżej 350 zł

·         Poczta Polska / Paczkomat / Kurier 0 zł

  1. Wszelkie reklamacje związane z wadami towaru rozpatrywane są nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dat otrzymania. Reklamacje i uwagi składać należy na adres sklep@bibliotekarium.pl. Reklamacja zawierać powinna nazwisko i imię (lub nazwa firmy), adres klienta, dokument potwierdzający nabycie towaru (faktura) lub potwierdzenie zrealizowania zamówienia, a także informację o rodzaju reklamacji (defekt, niezgodność, itp). Odpowiedź, po rozpatrzeniu, wysłana zostanie mailem.

       9. ​Ochrona danych osobowych:

 Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również jest uprawniony do dokonywania w nich zmian oraz do żądania ich usunięcia.

 Powierzone Bibliotekarium Hurtownia Książek i Księgarnia Tomasz Spiołek dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym: 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Bibliotekarium Hurtownia Książek i Księgarnia Tomasz Spiołek zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu wykorzystywaniu danych osobowych, jak również ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności powiadomienia o tym fakcie klientów. Stosownie do przepisów z ustawy z dnia 29.07.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) dane osobowe nabywców przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób ani udostępniane innym podmiotom. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji, a także ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.